Văn bản liên quan
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Văn bản liên quan  >  
Hướng dẫn kê khai biểu mẫu quy hoạch cán bộ khoa học theo ngành/chuyên ngành đào tạo

Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2014-2020 (934/QĐ-ĐHQGHN)

Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo bổ sung (2542/QĐ-ĐHQGHN)

Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo mở rộng (2583/ĐHQGHN-ĐT)

Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học (15/VBHN-BGDĐT)

Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (16/VBHN-BGDĐT)

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQGHN (155/QĐ-ĐHQGHN)

Quy định mã số đơn vị, cán bộ, người học (2611/ĐHQGHN-ĐT)

Hướng dẫn sử dụng Cổng đăng ký thông tin cán bộ (tải về)

Danh mục mã số đơn vị (3385/ĐHQGHN-ĐT)

Quy chế tuyển sinh và đạo tạo trình độ tiến sĩ (08/2017/TT-BGDĐT)

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ (09/2017/TT-BGDĐT)

Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (08/2011/TT-BGDĐT)

 Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :