Đào tạo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >  
Triển khai các chương trình đào tạo của Khoa Y - Dược từ năm học 2012
Chiều 9/6/2011, GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã có buổi làm việc với Ban soạn thảo Đề án "Xây dựng và phát triển Khoa Y - Dược hiện đại, từng bước đạt chuẩn quốc tế trên cơ sở khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn".

GS.TS Trương Việt Dũng, Chủ nhiệm Khoa Y - Dược đã trình bày những ý tưởng cơ bản của Đề án như việc mở các ngành đào tạo đại học và sau đại học, các hướng nghiên cứu khoa học và xây dựng các phòng thí nghiệm của Khoa Y - Dược.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban soạn thảo đã trao đổi về việc xây dựng cấu trúc, nội dung và tiến độ Đề án. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến sự khác biệt của sản phẩm đào tạo Khoa Y - Dược của ĐHQGHN so với các cơ sở đào tạo khác về y dược; sự phối hợp chặt chẽ, liên thông liên liên kết giữa Khoa Y - Dược với các đơn vị thành viên của ĐHQGHN; các điều kiện đảm bảo chất lượng bao gồm mô hình, quy trình, công nghệ tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức (dựa trên hợp tác giữa Trường – Bệnh viện – Viện nghiên cứu – Doanh nghiệp – Trung tâm dịch vụ...).

Phát biểu chỉ đạo, GS.TS Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh, Khoa Y - Dược xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng cơ sở, điều kiện và thế mạnh của các ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao, kinh tế - xã hội mũi nhọn, ngoại ngữ và thương hiệu của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên. Với tình hình của Khoa hiện tại, đề án phải tích hợp được việc vừa mô tả chiến lược phát triển khoa đến năm 2020, thiết kế cấu trúc, cơ cấu, thành phần của tổ hợp y dược với kế hoạch phát triển trong 5 năm tới, vừa nêu được kế hoạch đầu tư các điều kiện đảm bảo chất lượng cho đào tạo và nghiên cứu. Đây không chỉ giới hạn là đề án phát triển Khoa mà còn là đề án phát triển lĩnh vực y dược hiện đại của toàn ĐHQGHN. GS cũng đề nghị, các thành viên của ban soạn thảo tập trung xác định hệ thống bộ môn/PTN phối thuộc, các ngành/chuyên ngành đào tạo, các định hướng nghiên cứu và ứng dụng, phương pháp tổ chức đào tạo và nghiên cứu tiên tiến. Để làm tốt các nội dung này, ĐHQGHN, đặc biệt là các thành viên trong ban soạn thảo tạo điều kiện để Ban chủ nhiệm Khoa Y thăm, nắm bắt tình hình và làm việc một số đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN.

Được biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục triển khai theo hướng tập trung đầu tư để có thể triển khai đào tạo Bác sĩ đa khoa, Dược sĩ, cử nhân Kỹ thuật y tế, thạc sĩ Quản trị và Quản lý bệnh viện và phát triển một số công nghệ y dược hiện đại trong năm 2012.

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :