Đào tạo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >  
Triển khai phần mềm quản lí đào tạo và người học phiên bản 2
Ngày 11/8/2011, Trung tâm Ứng dụng CNTT, ĐHQGHN tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm quản lí đào tạo và quản lí người học phiên bản 2.

Tới dự có 2 Phó Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS Phạm Trọng Quát, GS.TS Nguyễn Hữu Đức và đại diện lãnh đạo một số ban chức năng, lãnh đạo và các cán bộ chuyên trách tại các đơn vị.
Tại Hội nghị, Trung tâm Ứng dụng CNTT đã giới thiệu về phần mềm, yêu cầu kỹ thuật, hướng dẫn cách nhập dữ liệu và những điểm mới, vượt trội về kỹ thuật của phiên bản 2. Phần mềm này được nâng cấp từ phiên bản 1, xây dựng thêm nhiều tính năng mới đáp ứng yêu cầu đào tạo của ĐHQGHN, đặc biệt là đào tạo theo tín chỉ.
Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về cách phối hợp, các yêu cầu kỹ thuật và những vấn đề bất cập trong khi sử dụng phiên bản 1 để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai phiên bản 2.
Theo PGS.TS Phạm Trọng Quát, đây là một phần mềm lớn và khá phức tạp. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình triển khai. Phó Giám đốc yêu cầu các ban chức năng, đơn vị phải bám sát ngay từ đầu phần mềm này, đặc biệt là Ban Đào tạo và đề nghị Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phối hợp với Trường ĐHCN, Trường ĐHKNTN chạy thí điểm sau đó nhân rộng ra các đơn vị khác.
GS.TS Nguyễn Hữu Đức khẳng định, việc xây dựng và triển khai phần mềm quản lí đào tạo vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm vừa là thách thức của một đại học lớn. Việc triển khai thành công phần mềm có ý nghĩa rất quan trọng trong lộ trình triển khai đào tạo theo tín chỉ.
Giáo sư đề nghị các đơn vị đồng thuận, quyết tâm trong triển khai phần mềm. Trong quá trình triển khai, nếu có những vướng mắc, thì các đơn vị trao đổi, phối hợp với Trung tâm Ứng dụng CNTT để hoàn thiện phần mềm.
 
 

 

 

 

 VH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   |