Đào tạo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >  
Cuộc cải cách toàn diện việc xây dựng chương trình đào tạo
Sáng 21/6/2013, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã tham gia Hội nghị Tổng kết công tác chuyển đổi Chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra.

Xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) theo chuẩn đẩu ra (CĐR) là cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm, đánh dấu bước chuyển đổi từ nội dung của một học phần hoặc một CTĐT trở thành CĐR.
Việc chuyển đổi CTĐT lần này cũng là dịp để các đơn vị đào tạo rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện CTĐT nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo tính liên thông trong đào tạo; đáp ứng nhu cầu xã hội, phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ và phương pháp tiếp cận CDIO; cập nhật kiến thức, hội nhập khu vực và quốc tế.
Hội nghị đã nghe các báo cáo tổng kết công tác chuyển đổi CTĐT đại học và sau đại học theo CĐR của ĐHQGHN, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Khoa Luật. Hội nghị cũng đã nghe những thảo luận, đóng góp ý kiến từ các nhà quản lý, cán bộ phụ trách đào tạo từ các đơn vị của ĐHQGHN nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó GĐ Nguyễn Kim Sơn cho biết, ĐHQGHN coi việc chuyển đổi CTĐT theo CĐR như là cuộc cải cách toàn diện về xây dựng chương trình đào tạo. Trong thời gian qua, ĐHQGHN đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn và đã đạt được những thành tựu đáng mừng. Cụ thể, đã có một bộ 330 chương trình đào tạo liên thông từ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ được sắp xếp một cách bài bản, đem lại nhiều bài học từ chỉ đạo đến thực tiễn trong toàn bộ quá trình chuyển đổi; nâng cao nhận thức của giảng viên, cán bộ quản lý về công việc đang làm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới quản lý đào tạo; tăng tính chuyên nghiệp của những người làm chính sách.
Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cũng đề cập đến một số bài học và việc cần làm trong thời gian tới. Phó Giám đốc nhấn mạnh, việc xây dựng các chính sách có sự tham gia của các nhà khoa học là hết sức cần thiết; việc tham khảo các chương trình đào tạo nước ngoài cần phải có chọn lọc và phù hợp với từng chương trình đào tạo cụ thể; cần phát hiện và giải quyết kịp thời các vướng mắc. Đặc biệt, Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn chỉ đạo để đạt được chuẩn đầu ra trước hết cần phải chuẩn hóa các nhân tố như nguồn nhân lực, hệ thống điều hành tác nghiệp quản lý, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất, học liệu, quản lý và hỗ trợ sinh viên… Năm học 2013-2014, ĐHQGHN sẽ coi trọng tâm số 1 là chấn chỉnh, quản lý, điều hành đối với đào tạo sau đại học.
 

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :