Đào tạo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >  
Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh Đại học chính quy 2014
Ngày 21/3/2014, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn – Phó Giám đốc ĐHQGHN và GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Đào tạo đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2014.

Tham gia hi ngh còn có đại din lãnh đạo các ban chc năng, đại din lãnh đạo và các phòng đào to ca các đơn v thuc ĐHQGHN.

Ti bui làm vic, TS. Vũ Viết Bình – Phó Trưởng Ban Đào to (ĐHQGHN) đã trình bày d tho Hướng dn công tác tuyn sinh ĐH chính quy năm 2014 ca ĐHQGHN. Trên cơ s đó, các đại biu đã tho lun, đóng góp nhng ni dung cn khc phc, rút kinh nghim t k tuyn sinh năm 2013, tho lun nhng đim mi, nhng đim cn lưu ý cũng như công tác phi hp gia các đơn v để công tác tuyn sinh năm 2014 ca ĐHQGHN an toàn, nghiêm túc, đạt hiu qu cao.

Năm 2013, ĐHQGHN có tng s 5454 ch tiêu và có 5726 thí sinh trúng tuyn nhp hc (đạt ~ 105% so vi ch tiêu). Năm 2014, ch tiêu tuyn sinh ca ĐHQGHN là 5660. ĐHQGHN vn tiến hành k thi 3 chung. Sau khi đã trúng tuyn k thi 3 chung, áp dng thí đim phương thc đánh giá theo năng lc và xem xét các thành tích hc tp bc trung hc ph thông để chn sinh viên vào h tài năng, cht lượng cao, các chương trình tiên tiến và nhim v chiến lược (ging dy và hc tp theo chương trình ca các đại hc tiên tiến ca nước ngoài và ch yếu bng tiếng Anh). Riêng sinh viên theo hc chương trình tiên tiến và nhim v chiến lược s có thêm bài kim tra trình độ ngoi ng.

Hi ngh đã cp nht và quán trit đầy đủ nhng ch đạo ca lãnh đạo ca ĐHQGHN và nhng ni dung ca công tác tuyn sinh đại hc chính quy 2014. Trên cơ s kết lun ch đạo và Hướng dn tuyn sinh ca ĐHQGHN,  các hi đồng tuyn sinh ca các trường ch động trin khai các công vic chun b, đảm bo cho k tuyn sinh 2014 thành công tt đẹp.

 PV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :