Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Đại học
Hội nghị tập huấn tự đánh giá trong kiểm định chương trình đào tạo đại học
Ngày 21/9/2005, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu phát triển Giáo dục - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tập huấn tự đánh giá trong kiểm định chương trình đào tạo đại học theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN).

Tham dự hội nghị gồm hơn 30 thành viên là cán bộ Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu phát triển Giáo dục - ĐHQGHN, Uỷ viên các hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo và Nhóm chuyên trách tự đánh giá chương trình đào tạo của hai trường: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Công nghệ - ĐHQGHN.

Hội nghị đã nêu lên tổng quan về kiểm định chất lượng, tầm quan trọng của tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học, mô hình đánh giá và quy trình tự đánh giá chương trình và triển khai tự đánh giá theo các tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo của Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN) mà Đại học Quốc gia Hà Nội là một thành viên.

Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong kiểm định chất trường đại học hay kiểm định chương trình đào tạo. Đó là quá trình cơ sở đào tạo căn cứ vào các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng để tiến hành tự xem xét, phân tích và đánh giá tình trạng chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý… của mình để từ đó có các biện pháp để điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra và hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đối với xã hội và cộng đồng. Hội nghị tập huấn này được tổ chức nhằm trang bị cho các cán bộ chuyên trách về đào tạo khả năng tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định của AUN, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tại ĐHQGHN, xây dựng ĐHQGHN thành một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực, tiến tới đạt trình độ quốc tế.

 Tin & ảnh: Mai Anh
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :