Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Đại học
Số liệu sinh viên tốt nghiệp năm 2009

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH SINH VIÊN CHÍNH QUY
KHÓA QH-2005 TỐT NGHIỆP NĂM 2009

Đợt tháng 6/2009 (Bao gồm cả tài năng và chất l­ượng cao)

 

STT

Đơn vị

Số SV tốt nghiệp

Tổng số sinh viên năm thứ nhất

Tỷ lệ % (SVTN/

SV1)

Tổng số SV năm cuối

Tỷ lệ % (SVTN/

SV 4)

Tổng

XS

Giỏi

Khá

TBK

TB

1

Tr­ường ĐHKHTN

654

3

110

366

172

3

1,040

62.88

822

79.56

2

Tr­ường ĐHKHXH&NV

1,128

2

178

777

171

0

1,229

91.78

1,190

94.79

3

Tr­ường ĐHNN

934

2

133

601

192

6

1,167

80.03

1,113

83.92

4

Tr­ường ĐHCN

254

3

37

142

70

2

498

51.00

357

71.15

5

Tr­ường ĐH Kinh tế

273

1

32

157

81

2

339

80.53

313

87.22

6

Khoa Luật

207

0

13

133

61

0

236

87.71

236

87.71

7

Trường ĐHGD

265

0

56

183

26

0

288

92.01

289

91.70

 

Tổng

3,715

11

559

2,359

773

13

4,797

77.44

4,320

86.00

 

Số liệu sinh viên hệ đào tạo tài năng (TN) và chất l­ượng cao (CLC)

STT

Đơn vị

Số SV tốt nghiệp

 

 

 

 

Tổng

XS

Giỏi

Khá

1

Trường ĐHKHTN  (CLC)

27

2

21

4

 

 (TN)

21

1

16

4

2

Trường ĐHKHXH&NV

86

0

65

21

3

Trường ĐHNN

50

2

36

12

4

Trường ĐHCN

31

3

22

6

5

Trường ĐH Kinh tế

23

1

15

7

6

Khoa Luật

15

0

9

6

7

Trường ĐH Giáo dục

0

0

0

0

 

Tổng

226

7

163

56

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :