Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Đại học
Tiếp tục đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN
Ngày 7/1/2010, hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN đã được diễn ra dưới sự chủ trì của GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban chức năng, các đơn vị đào tạo cùng một số đơn vị phục vụ, dịch vụ thuộc ĐHQGHN.

Dự thảo Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN năm 2010 gồm 8 chương với 49 điều khoản bao gồm các nội dung liên quan đến các qui định chung; công tác tuyển sinh; tổ chức đào tạo; giảng viên môn học và cố vấn học tập; nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên; kiểm tra và thi kết thúc môn học; đánh giá kết quả học tập và xét công nhận tốt nghiệp; các điều khoản thi hành. Bản dự thảo qui chế này được xây dựng nhằm đáp ứng kịp thời phù hợp thực tế đào tạo theo tín chỉ hiện nay.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo đã trình bày bản tổng hợp hàng trăm ý kiến đóng góp của các đơn vị và các cá nhân cho dự thảo qui chế và phương án đề xuất của Ban soạn thảo đối với các nội dung đóng góp này.

Các đại biểu đã tiếp tục thảo luận sôi nổi về các nội dung góp ý sửa đổi dự thảo qui chế, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc tổ chức quản lý đào tạo để sinh viên đạt được chuẩn đầu ra của ĐHQGHN.

Đa phần các ý kiến góp ý sửa đổi đã được các đại biểu nhất trí thông qua. Tuy nhiên còn một số ít đại biểu cho rằng cần có thêm thời gian thảo luận và trao đổi thấu đáo để việc ban hành qui chế hiệu quả, sâu sát thực tế đào tạo theo tín chỉ hiện nay.

 Ngọc Diệp - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :