Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Đại học
Đưa đào tạo theo tín chỉ đi vào chiều sâu
Hội nghị tổng kết 4 năm đào tạo theo tín chỉ đã diễn ra tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN ngày 4/12/2010.

Hội nghị nhằm tổng kết những kết quả ban đầu đạt được và thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm mà Nhà trường sẽ tập trung thực hiện trong giai đoạn tới để đưa hoạt động đào tạo tín chỉ thật sự đi vào chiều sâu.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Phó Hiệu trưởng đã trình bày báo cáo khẳng định chủ trương và quyết tâm của Nhà trường trong việc thực hiện chuyển đổi sang phương thức đào tạo tín chỉ ngay từ năm 2003. Đến nay, công việc này đã bước đầu thực hiện thành công trên các phương diện: nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên về yêu cầu của đào tạo theo tín chỉ; thực hiện thành công kế hoạch chuyển đổi đào tạo đại học theo tín chỉ giai đoạn 2006-2010; tạo bước chuyển căn bản trong xây dựng chương trình đào tạo, đề cương môn học, tài liệu hướng dẫn học tập, biên soạn giáo trình và kiểm tra - đánh giá; đảm bảo các điều kiện nâng cao khả năng thích ứng với đào tạo tín chỉ và chất lượng học tập của sinh viên; nâng dần chất lượng giảng dạy theo từng năm; đảm bảo được các điều kiện cơ bản về công tác tổ chức cán bộ để thực hiện chuyển đổi đào tạo; công tác sinh viên bước đầu bắt kịp với tiến trình chuyển đổi. Những kết quả này được xác định là tạo nền tảng và tạo đà vận động cho giai đoạn triển khai đào tạo tín chỉ theo chiều sâu giai đoạn 2011-2015.

PGS.TS Phạm Trọng Quát

Bên cạnh đó, Trường ĐHKHXH&NV cũng kiến nghị: ĐHQGHN cần có nhiều giải pháp đột phá trên bình diễn vĩ mô để giải quyết các vấn đề về cơ sở học liệu, công nghệ thông tin, thư viện; gia tăng quyền chủ động cho giảng viên và cũng đòi hỏi giảng viên nhiều hơn về tính chuyên nghiệp, trách nhiệm trong quá trình dạy; điều chỉnh nhiều văn bản pháp quy cho phù hợp với thực tiễn; cần nghiên cứu và có đề án thích hợp chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao phù hợp với môi trường đào tạo tín chỉ; nghiên cứu đổi mới mô hình hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên linh động, sáng tạo hơn cho phù hợp với điều kiện đào tạo tín chỉ; có giải pháp hài hoà và thích hợp giữa việc tăng sự liên thông liên kết giữa các đơn vị trong ĐHQGHN với việc tăng quyền chủ động cho các đơn vị đào tạo...

Chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó Giám đốc ĐHQGHN phát biểu: chuyển đổi phương thức đào tạo theo tín chỉ là một chủ trương lớn của Nhà nước và của ĐHQGHN nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, hướng tới khả năng hội nhập sâu rộng với giáo dục quốc tế và là bước đột phá tạo đổi mới căn bản, toàn diện cho giáo dục Việt Nam. Trong bối cảnh các điều kiện phục vụ chuyển đổi này còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tâm lý lo lắng, bỡ ngỡ của nhiều cán bộ, thậm chí một số đơn vị thực hiện thất bại chủ trương này thì Nhà trường đã có quyết định dũng cảm khi dám tiên phong và quyết tâm huy động mọi nguồn lực thực hiện nhiệm vụ này. Những kết quả đạt được hôm nay sau 4 năm triển khai việc chuyển đổi là rất đáng tự hào.

PGS.TS Phạm Trọng Quát cũng cho rằng thành tích cơ bản của Nhà trường là đã tạo sự đồng thuận lớn về tư tưởng trong toàn bộ cán bộ sinh viên để hiểu và thực hiện chủ trương trên; đã có những bước linh động và sáng tạo để tổ chức chuyển đổi thành công, cơ bản và toàn diện sang phương thức đào tạo mới, từ xây dựng chương trình, học liệu, quy trình quản lý cho đến đổi mới việc giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên. Với những kết quả ấy, Nhà trường đã xây dựng được nền móng vững chắc cho việc triển khai đào tạo tín chỉ của giai đoạn sau với yêu cầu: đưa đào tạo tín chỉ đi vào chiều sâu, phát huy hết hiệu quả và ưu việt của phương thức đào tạo mới, qua đó thật sự nâng cao chất lượng đào tạo và tạo những thay đổi căn bản theo hướng nâng cao tính chủ động tích cực cho việc dạy và học.

Trong thời gian tới, ĐHQGHN sẽ có những tổng kết rút kinh nghiệm về việc thực hiện áp dụng học chế tín chỉ và những kinh nghiệm triển khai của Trường ĐHKHXH&NV sẽ được ghi nhận là bài học quý cho các đơn vị khác. ĐHQGHN cũng sẽ tiếp tục có những chỉ đạo cụ thể để đẩy mạnh hơn việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này trong toàn ĐHQGHN.

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :