Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Đại học
Triển khai kỳ thi các môn chung cho hơn 4000 sinh viên
Ngày 8/1/2011, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, ĐHQGHN tổ chức kỳ thi chung 4 môn: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Logic học cho hơn 4000 sinh viên thuộc các đơn vị đào tạo tại khu vực Xuân Thuỷ, Cầu Giấy.

Đây là năm thứ 2 Trung tâm thực hiện hình thức thi này theo chủ trương của ĐHQGHN về việc thống nhất tổ chức giảng dạy và quản lý các môn chung để nâng cao tính chủ động trong quản lý, chuyên biệt hoá chức năng nhiệm vụ và tăng cường tính liên thông liên kết giữa các đơn vị trong toàn hệ thống.

Đợt thi diễn ra trong 1 ngày. Có tất cả 26 phòng thi.

Theo PGS.TS Trần Kim Đỉnh - Phó Giám đốc Trung tâm, năm nay Trung tâm đã có những cải tiến đáng kể nhằm nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức. Trung tâm đã công bố lịch thi trước 1 tháng, công bố sơ đồ và danh sách phòng thi trước một tuần trên mạng. Các khâu tổ chức bốc thăm chọn đề, bảo quản đề thi, trông thi, giám sát... được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Trung tâm đầu tư xây dựng Ngân hàng đề thi cho 4 môn chung, mỗi môn có 25 đề. Đề thi có 1 phần trắc nghiệm và 1 phần tự luận, được kết cấu theo hình thức mở và sinh viên có thể mang tài liệu tham khảo vào phòng thi. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ nghiên cứu và thí điểm tổ chức thi trên máy tính.

Ngay sau ngày thi này, Trung tâm sẽ nhanh chóng xúc tiến việc chấm bài và công bố kết quả thi sau ngày 17/1/2011. Đặc biệt, Trung tâm sẽ tổ chức kỳ thi phụ vào ngày 21/1/2011 dành cho các sinh viên vì những lý do đặc biệt không thể tham gia đợt thi ngày 8/1/2011.

 TH - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :