Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5249/ĐHQGHN-CTHSSV về quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN

Ngày 27/12/2014, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5249/ĐHQGHN-CTHSSV về việc quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN.

Tuy nhiên, căn cứ vào Quy chế đào tạo đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của ĐHQGHN và tình hình thực tế phần mềm quản lý đào tạo ở ĐHQGHN hiện nay, ĐHQGHN có sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 điều 5 chương II Quyết định số 5249/ĐHQGHN-CTHSSV về việc quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN như sau:

Thay thế cụm từ “chỉ tính điểm thi lần đầu tiên” bằng cụm từ “là điểm trung bình chung các học phần tính đến thời điểm xét học bổng”.

ĐHQGHN xin thông báo để các đơn vị biết và thực hiện ./.

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :