Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Công tác nhân sự tháng 9/2020

Trong tháng 9/2020, Giám đốc ĐHQGHN đã ký các quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý của ĐHQGHN. Cụ thể:

- Ông Phạm Quang Minh thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, quyết định số 2615/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/9/2020.

- Cử ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, phụ trách Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho đến khi có quyết định mới, quyết định số 2616/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/9/2020.

- Bổ nhiệm lại bà Lê Thị Thu Thủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN theo Quyết định số 2688/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/9/2020.

- Điều động và bổ nhiệm ông Đoàn Văn Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh kể từ ngày 25/9/2020 theo Quyết định số 2689/QĐ-ĐHQGHN.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thảo kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khảo thí theo Quyết định số 2789/QĐ-ĐHQGHN ngày 28/9/2020

 Ngọc Anh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   |