Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Công tác nhân sự tháng 11/2020

Vừa qua, Giám đốc ĐHQGHN đã ký các Quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các Ban chức năng và đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.

Cụ thể:

- Quyết định số 3248/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/10/2020 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chung, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Ban Quản lý dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

- Quyết định số 3256/QĐ-ĐHQGHN ngày 02/11/2020 về việc bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Phát triển và quản lý dự án, Ban Quản lý các dự án giữ chức vụ Phó Trưởng ban Xây dựng ĐHQGHN.

- Quyết định số 3268/QĐ-ĐHQGHN ngày 04/11/2020 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Trường, chuyên viên Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên giữ chức Phó Trưởng ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên.

 Lê Mai Anh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :