Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Ban hành tiêu chí cán bộ khoa học đầu đàn, đầu ngành của ĐHQGHN
Ngày 19/4/2007, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 1420/QĐ-TCCB ban hành Tiêu chí cán bộ khoa học đầu đàn, đầu ngành của ĐHQGHN. Theo đó, cán bộ khoa học đầu đàn là cán bộ khoa học có uy tín cao trong hoạt động chuyên môn và được tập thể đánh giá có đủ năng lực, phẩm chất chuyên môn chủ trì một chuyên ngành khoa học tại đơn vị, cụ thể:

1. Có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học;

2. Có ít nhất 5 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín hoặc sản phẩm khoa học - công nghệ có giá trị lý luận, thực tiễn cao (hợp đồng KH-CN có giá trị kinh tế lớn, bằng sáng chế, các giải thưởng KH-CN cấp ĐHQGHN và tương đương trở lên...);

3. Chủ trì thực hiện thành công ít nhất 1 đề tài cấp nhà nước hoặc đề tài trọng điểm, đặc biệt cấp ĐHQGHN;

4. Có giáo trình hoặc sách chuyên khảo thuộc lĩnh vực chuyên môn được chính thức xuất bản;

5. Hướng dẫn chính ít nhất 01 luận án tiến sĩ đã bảo vệ thành công;

6. Đang chủ trì một hướng nghiên cứu và tập hợp được một lực lượng nghiên cứu mạnh của một chuyên ngành hoặc liên ngành;

7. Sử dụng thành thạo tin học và ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trong lĩnh vực chuyên môn.

Cán bộ khoa học đầu ngành là cán bộ khoa học có uy tín cao trong hoạt động học thuật và được cộng đồng khoa học suy tôn là một trong những nhà khoa học hàng đầu của một ngành khoa học trong cả nước, cụ thể:

1. Có chức danh giáo sư;

2. Có ít nhất 10 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín quốc tế hoặc sản phẩm khoa học - công nghệ có giá trị lý luận, thực tiễn tầm cỡ quốc gia, quốc tế (phát minh, sáng chế, giải thưởng...);

3. Chủ trì thực hiện thành công ít nhất 2 đề tài cấp nhà nước hoặc đề tài trọng điểm cấp ĐHQGHN hoặc dự án hợp tác quốc tế lớn;

4. Có ít nhất 1 sách giáo khoa và 1 sách chuyên khảo thuộc lĩnh vực chuyên môn đã được chính thức xuất bản và được cộng đồng chuyên môn đánh giá cao;

5. Hướng dẫn chính ít nhất 2 luận án tiến sĩ đã bảo vệ thành công;

6. Có kinh nghiệm quản lý chuyên môn từ cấp bộ môn, phòng thí nghiệm trọng điểm trở lên;

7. Có uy tín khoa học quốc tế, được mời báo cáo chính thức tại các hội nghị, hội thảo quốc tế; tham gia hoặc chủ trì đề tài, dự án, chương trình hợp tác quốc tế; được mời giảng dạy tại các trường đại học có uy tín ở nước ngoài hoặc các chương trình đào tạo quốc tế ở trong nước;

8. Sử dụng thành thạo tin học và tiếng Anh trong giao tiếp chuyên môn.

 T.B - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 194, ra tháng 4/2007
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :