Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng Tài năng trẻ Sasakawa (SYLFF) năm 2011
Kính gửi: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế, Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Ban Điều hành Quỹ học bổng Tài năng trẻ Sasakawa (SYLFF) thông báo chương trình học bổng năm 2011 dành cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh đang theo học các ngành: môi trường, quan hệ quốc tế, phát triển kinh tế và các ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).
I. Số lượng và giá trị học bổng:
10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 USD/năm.
II. Tiêu chí lựa chọn:
- Học viên chính quy của ĐHQGHN đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ các ngành: quản lý môi trường, quan hệ quốc tế, phát triển kinh tế và các ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan.
- Có kết quả học tập xuất sắc (xét sau năm thứ nhất) và có khả năng nghiên cứu độc lập;
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt;
- Thể hiện tiềm năng trở thành những nhà lãnh đạo trẻ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam;
- Tuổi: Dưới 30 tuổi đối với học viên cao học và dưới 40 tuổi đối với nghiên cứu sinh.
* Lưu ý:- Ngành quản lý môi trường: Cách tiếp cận của các đề tài nghiên cứu phải thuộc phạm vi lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
- Ưu tiên cho các ứng cử viên trẻ tuổi và khuyến khích những người đã được nhận học bổng SYLFF. Mỗi học viên được nhận học bổng nhiều nhất là 03 năm và trong thời gian đó sẽ không được nhận một loại học bổng nào khác.
III. Hồ sơ cần nộp:
02 bản, một bản tiếng Việt và một bản tiếng Anh.
- Lý lịch khoa học có dán ảnh;
- Mục đích và kế hoạch học tập, chương trình nghiên cứu;
- Kết quả học tập (kể từ năm thứ nhất);
- Thư giới thiệu của Chủ nhiệm Khoa và giáo sư hướng dẫn trực tiếp.
Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các Trường và Trung tâm thông báo rộng rãi cho sinh viên cao học, nghiên cứu sinh và mỗi đơn vị lựa chọn 05 ứng cử viên cho chương trình học bổng nói trên và gửi hồ sơ về Ban Quan hệ Quốc tế trước ngày 25/10/2011.
>>> Xem chi tiết công văn tại đây

 Minh Trí - Nguồn: Ban QHQT
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :