Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Thông báo của UNIID-SEA và AUN (hạn đăng ký 31/5/2014)

Liên minh các trường đại học và hội đồng nghiên cứu Đông Nam Á về Phát kiến dành cho phát triển hòa nhập (UNIID-SEA) và Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) phối hợp tổ chức chương trình “IID Fellows Program: Sự phát triển của chương trình dạy và học cho sự phát triển toàn diện của khu vực Đông Nam Á”. UNIID-SEA và AUN thông báo cho các thành viên trong mạng lưới đăng kí gửi các báo cáo chuyên đề liên quan nội dung chương trình.
Chương trình cũng sẽ cấp tài trợ cho các cá nhân có thành tích trong xây dựng các học phần và khóa học nhằm tạo các kiến thức và kỹ năng cơ bản cho phát triển hòa nhập. IDD được hiểu là tạo ra đổi mới để giảm thiểu đói nghèo, giúp cho mọi người (bao gồm cả những người nghèo) có thể tham gia vào quyết định những vấn đề quan trọng cũng như được sẻ chia lợi ích.
Thời hạn đăng kí: 31/5/2014
Thông tin chi tiết xem tại: http://uniid-sea.net/iidfellows/www.aunsec.org

Mẫu đơn


 VNU Media - Ban Hợp tác và Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :