Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Xét chọn học bổng PonyChung, Hàn Quốc 2014 - 2015

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo chương trình xét cấp học bổng từ Quỹ học bổng PonyChung, Hàn Quốc năm học 2014 - 2015 cho sinh viên của ĐHQGHN như sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:
- Năm học 2013 - 2014, có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;
- Ưu tiên sinh viên có mong muốn đi học sau đại học tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc và Trường Đại học Ulsan, Hàn Quốc năm 2015.
2. Trị giá mỗi suất học bổng: 500 USD/sinh viên /năm học.
3. Chỉ tiêu học bổng: ĐHQGHN có 30 sinh viên
Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại các đơn vị như sau:
TT
Tên đơn vị
Số lượng hồ sơ
1
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
7
2
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
7
3
Trường ĐH Ngoại ngữ
7
4
Trường ĐH Công nghệ
12
5
Trường ĐH Kinh tế
3
6
Trường ĐH Giáo dục
2
7
Khoa Luật
2
Tổng cộng
40
4. Hồ sơ đăng ký học bổng
- Bảng điểm năm học 2013 - 2014 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);
- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (bài viết có độ dài không quá 02 trang A4);
- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng Ponychung, Hàn Quốc và học bổng Ponychung, Hàn Quốc (bài viết có độ dài không quá 02 trang A4);
- Bản photo các chứng nhận về: hoàn cảnh gia đình, hoạt động Đoàn-Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển học bổng PonyChung, Hàn Quốc năm học 2014-2015, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 406, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) chậm nhất là 11 giờ ngày ngày 21/10/2014.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn ) chậm nhất là 11 giờ ngày ngày 23/10/2014.
Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

 Ban CT&CT HS-SV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :