Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Kế hoạch học bổng ngoài ngân sách của ĐHQGHN năm học 2016 - 2017

TT

Tên học bổng

Tổ chức cấp

Số lượng (suất)

Trị giá

Đối tượng

Ghi chú
(Thời gian dự kiến trao học bổng)

Mỗi suất

Đơn vị

Tổng học bổng

1

Học bổng Posco, Hàn Quốc

Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc

15

500

USD

7,500

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện

10/2016

2

Học bổng Toshiba, Nhật bản

Quỹ học bổng Toshiba, Nhật Bản

 

 

JPY

1,500,000

HVCH, NCS có kết quả học tập tốt, có báo cáo khoa học

Lần 1: 10/2016
Lần 2: 3/2017

- Học bổng toàn phần

 

200,000

 

 

- Học bổng bán phần

 

100,000

 

 

3

Học bổng Yamada, Nhật Bản

Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản

50

200

USD

10,000

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn

10/2016

4

Học bổng Kumho Asiana

Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

30

2,150,000

VNĐ

64,500,000

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, duy trì được kết quả học tập

 

- Học kỳ 1

 

 

 

 

10/2016

- Học kỳ 2

 

 

 

 

5/2017

5

Học bổng PonyChung, Hàn Quốc

Quỹ học bổng PonyChung, Hàn Quốc

30

500

USD

15,000

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện

11/2016

6

Học bổng Lawrence S.Ting

Quỹ hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting

18

10,000,000

VNĐ

180,000,000

SV học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, có hoạt động hỗ trợ cộng đồng

 

- Học kỳ 1

 

5,000,000

 

 

9/2016

- Học kỳ 2

 

5,000,000

 

 

 

3/2017

7

Học bổng Lotte, Hàn Quốc

Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc

 

 

 

7,800

SV giỏi ngành Hàn Quốc, Kinh tế

 

- Học kỳ 1

18

200

USD

3,600

9/2016

- Học kỳ 2

18

200

USD

3,600

3/2017

8

Học bổng Shinnyo, Nhật Bản

Quỹ học bổng ShinnyoEn, Nhật Bản

 

 

USD

65,000

HS SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn

12/2016

- Học bổng cho Học sinh

130

200

 

26,000

- Học bổng cho Sinh viên

80

300

 

24,000

- Đoàn đi tham quan tại Nhật Bản

 

 

 

15,000

HSSV xuất sắc

9

Học bổng Dầu khí

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

40

10,000,000

VNĐ

400,000,000

SV ngành tự nhiên và công nghệ có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn

12/2016

10

Học bổng Mitsubishi, Nhật Bản

Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản - Ngân hàng Tokyo Mitsubishi

30

310

USD

9,300

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện

12/2016

11

Học bổng Nguyễn Trường Tộ

Quỹ Khuyến học Việt Nam

20

250

USD

5,000

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn

12/2016

12

Tạp chí doanh nghiệp và Hội nhập

Tạp chí doanh nghiệp và Hội nhập

10

2,000,000

VNĐ

20,000,000

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn

1/2017

13

Học bổng Toàn cầu SMBC

Quỹ Học bổng Toàn cầu, Viện Giáo dục Quốc tế tại VN

7

500

USD

3,500

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện,

6/2017

14

Học bổng đi học Thạc sĩ tại ĐH Korea, Hàn Quốc

Quỹ Học bổng PonyChung, Hàn Quốc

1

Tiền ăn ở, sinh hoạt phí, học phí (học bổng toàn phần, học 2 năm)

VNĐ

 

SV năm cuối/đã tốt nghiệp, đã được nhận học bổng PonyChung, có kết quả học tập tốt

4/2017

15

Học bổng GE

Quỹ Học bổng GE Foundation Scholar-Leaders, Viện Giáo dục Quốc tế tại VN

3

3,000

USD

9,000

SV năm thứ nhất, có thành tích học tốt

6/2017

16

Học bổng Tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản

Quỹ Tài năng trẻ Sasakawa,  Nhật Bản

 

 

USD

10,000

HVCH, NCS ngành môi trường, kinh tế, nhân văn có kết quả học tốt, có nghiên cứu khoa học/bài báo

 

HB cho học viên cao học

 

2,000

 

 

HB cho nghiên cứu sinh

 

3,000

 

 

17

Học bổng K-T

Quỹ học bổng K-T

 

2,000,000

VNĐ

0

SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, có hoàn cảnh khó khăn

 

Ngoài ra, còn có một số học bổng khác, ĐHQGHN sẽ có thông báo sau./.

>>> Thông tin liên quan:

- Các nguồn học bổng của ĐHQGHN

- Thông báo mới nhất về xét chọn học bổng của ĐHQGHN

 

 VNU Media - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :