Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Phân bổ chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh khóa QH-2020

Ngày 8/7/2020, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1981/QĐ-ĐHQGHN về việc phân bổ chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh khóa QH-2020.

Theo đó, ĐHQGHN cấp 12 học bổng cho các nghiên cứu sinh khóa QH-2020.

STT

ĐƠN VỊ

CHỈ TIÊU HỌC BỔNG

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

3

2

Trường ĐH Ngoại ngữ

1

3

Trường ĐH Công nghệ

1

4

Trường ĐH Kinh tế

2

5

Khoa Luật

1

6

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

1

7

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

1

8

Viện Trần Nhân Tông

1

9

Viện Tài nguyên và Môi trường

1

Tổng

12

 

 Trịnh Nam
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   |