Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2012

Ngày 06/6/2012, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số: 1794/QĐ-ĐT phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 1 kì thi tuyển sinh sau đại học năm 2012 của các đơn vị đào tạo sau đại học. Bảng điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành của các đơn vị đào tạo, thông tin chi tiết dưới đây.
Tại quyết định, Giám đốc ĐHQGHN giao các đơn vị đào tạo công bố kết quả thi, thông báo cho các thí sinh thuộc diện trúng tuyển và thực hiện kế hoạch công nhận nghiên cứu sinh theo quy định hiện hành về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội.

STT
Ngành/Chuyên ngành đào tạo
Số đủ điểm xét tuyển
Điểm
trúng tuyển
Số trúng tuyển
I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
1
Cơ học
2
81.0
2
2
Địa lí
1
65.0
1
3
Hóa học
6
55.0
6
4
Khoa học môi trường
3
59.0
3
5
Sinh học
3
56.0
3
6
Toán học
3
61.0
3
7
Vật lí
5
55.0
5
 
Tổng:
23
 
23
II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
1
Kinh tế quốc tế
1
50.0
1
2
Quản trị kinh doanh
5
50.0
5
3
Kinh tế chính trị
1
50.0
1
 
Tổng
7
 
7
III. KHOA LUẬT
1
Luật học
7
 
7
 
Lí luận lịch sử NN&PL
1
55.0
1
 
Luật hình sự
5
55.0
5
 
Luật quốc tế
1
55.0
1
 
Tổng
7
 
7
IV. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ  
1
Triết học
3
 
3
 
Chủ nghĩa duy vật biện chứng
và chủ nghĩa duy vật lịch sử
3
60.0
3
2
Lịch sử
2
65.0
2
3
Kinh tế chính trị
3
65.0
3
 
Tổng:
 8
 
8
V. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1
Môi trường trong phát triển bền vững
3
55.0
3
 
Tổng
3
 
3
VI. VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1
Đo lường và đánh giá trong giáo dục
2
60.0
2
 
Tổng:
2
 
2
 
 TỔNG SỐ TRONG TOÀN ĐHQGHN:
50
 
50

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan