Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Thông báo tổ chức khóa đào tạo Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Để tăng cường năng lực về đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục đại học (GDĐH) cho cán bộ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo kiểm định viên  KĐCL GDĐH và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) (Quyết định số 5858/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Để thực hiện nhiệm vụ được giao, trong năm 2014 ĐHQGHN sẽ tổ chức 03 khóa đào tạo kiểm định viên KĐCL GDĐH (khai giảng vào tháng 01, tháng 4 và tháng 10/2014) và 01 khóa đào tạo kiểm định viên KĐCL TCCN (khai giảng vào tháng 7/2014).
ĐHQGHN xin thông báo điều kiện, yêu cầu và kế hoạch tuyển sinh đào tạo khóa 1 cụ thể như sau:
1. Tên khóa đào tạo: Đào tạo kiểm định viên KĐCL GDĐH;
2. Thời gian học dự kiến: Từ ngày 15/01 – 01/03/2014 (Lịch học cụ thể sẽ thông báo tới học viên sau khi có quyết định mở lớp);
3. Địa điểm học: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội;
4. Chỉ tiêu đào tạo: 35 người
5. Đối tượng: Là những người có nguyện vọng trở thành kiểm định viên KĐCL GDĐH; đồng thời, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 6 và khoản 7 Điều 4 Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về kiểm định viên KĐCL giáo dục.
6. Hồ sơ cần có:
- Đăng ký tham dự khóa đào tạo theo mẫu của ĐHQGHN (Phụ lục kèm theo);
- Bản sao có công chứng văn bằng sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ);
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (có dán ảnh và đóng dấu giáp lai; thời gian xác nhận sơ yếu lý lịch không quá 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự khóa đào tạo);
- Công văn giới thiệu đi tham dự khóa đào tạo của thủ trưởng cơ quan quản lý nếu người đăng ký đang làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước hoặc ngoài Nhà nước (Không áp dụng đối với những người tự đăng ký tham dự theo nguyện vọng cá nhân);
- Xác nhận thâm niên công tác của cơ quan quản lý kèm theo bản sao có công chứng quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng dài hạn;
- Bản sao có công chứng chứng chỉ Tin học trình độ B trở lên;
- Bản sao có công chứng chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ hoặc bằng tốt nghiệp đại học trong nước ngành ngoại ngữ hoặc bằng tốt nghiệp đại học/thạc sĩ ở nước ngoài;
- Ba phong bì có dán tem, ghi đầy đủ địa chỉ của người đăng ký tham dự;
- Hai ảnh màu cỡ 3cm x 4cm được chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (Mặt sau ảnh có ghi đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh).
7. Học phí: 10.950.000 đồng/học viên (Mức học phí áp dụng cho Khóa 1) bao gồm chi phí giảng dạy, tài liệu học tập, chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCL GDĐH của ĐHQGHN.
Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu và đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham dự khóa đào tạo vui lòng gửi bản đăng ký đã điền đủ thông tin theo mẫu đính kèm và hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu gửi về Viện ĐBCLGD theo đường công văn và qua email: thuvtk@vnu.edu.vntrước ngày 7/01/2014và chuyển học phí trực tiếp về Viện ĐBCLGD hoặc chuyển qua tài khoản số 001.100.0070069, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trước ngày 10/01/2014 (Cán bộ liên hệ: Bà Vũ Thị Khánh Thu, ĐT: 0975827969).
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO KHÓA 1 KIỂM ĐỊNH VIÊN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Kèm theo Thông báo tổ chức Khóa đào tạo kiểm định viên KĐCL GDĐH số 4948/TB-ĐHQGHN ngày 31/12/2013 của Giám đốc ĐHQGHN)
1. Mục tiêu
Tổ chức khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học nhằm mục đích trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng và thái độ để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp tại các cơ sở giáo dục theo Quyết định giao nhiệm vụ số 5858/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
2. Nội dung đào tạo
2.1 Về kiến thức: Cung cấp cho người học những kiến thức sau:
- Những kiến thức cơ bản về đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục;
- Những hiểu biết về tổ chức và hoạt động ĐBCL và KĐCL giáo dục đại học (GDĐH), cao đẳng () và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) của Việt Nam, của các tổ chức quốc tế và khu vực;
- Những hiểu biết về hệ thống tiêu chuẩn và quy trình đánh giá chất lượng GDĐH, CĐ và TCCN của Việt Nam;
- Những hiểu biết về các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan đến ĐBCL và KĐCL GDĐH, CĐ và TCCN.
2.2 Về kỹ năng: Cung cấp và rèn luyện cho người học những kỹ năng sau:
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá báo cáo tự đánh giá và các tư liệu liên quan của cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo;
- Kỹ năng phỏng vấn, quan sát, thu thập và xử lý thông tin trong quá trình đánh giá ngoài;
- Kỹ năng làm việc độc lập, tư duy phản biện;
- Kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá ngoài;
- Kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm; tổ chức, điều hành, phối hợp các hoạt động đánh giá ngoài;
- Kỹ năng phân tích, đánh giá, so sánh đối chiếu các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục; viết báo cáo đánh giá ngoài theo các tiêu chí được phân công và hoàn thiện toàn bộ báo cáo đánh giá ngoài.
2.3 Về thái độ
Giúp người học có điều kiện để phát triển đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tác phong nghề nghiệp của người làm công tác KĐCL GDĐH, CĐ và TCCN.
3. Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo chi tiết và chương trình cho từng chủ đề theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, áp dụng theo phương thức tích lũy các mô-đun kiến thức. Tổng khối lượng kiến thứcgồm 6 tín chỉ, trong đó:     
- Kiến thức chung về ĐBCL và KĐCL giáo dục: 2 tín chỉ
- Kiểm định chất lượng GDĐH và TCCN: 3 tín chỉ
- Bài thực hành cuối khóa: 1 tín chỉ
Mỗi tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; hoặc 30 – 45 tiết thực hành, tự nghiên cứu, thảo luận; hoặc 45 – 60 giờ làm bài tập. Mỗi tiết được quy định là 50 phút.
4. Cách thức tổ chức  
4.1 Quy mô lớp
Mỗi lớp khoảng 35 người, chia làm 5 nhóm học tập, mỗi nhóm khoảng 7 người.
4.2 Lịch trình tổ chức
Mô-đun
Nội dung
Thời gian
Ghi chú
A
Chủ đề 1: Tổng quan về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục
02 ngày học lý thuyết qua Skype hoặc hình thức trực tuyến khác
Thực hiện trước khi bắt đầu Mô-đun B ít nhất 1 tuần
Chủ đề 2: Hệ thống đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam
Tự học có hướng dẫn
4 ngày
Thi kết thúc Mô-đun A
01 ngày tập trung
B
Chủ đề 3: Quy trình, chu kỳ, tiêu chuẩn đánh giá, hướng dẫn thực hiện
5 ngày tập trung
 
Người học học tập trung, làm việc nhóm và thực hiện các bài tập được giao
Chủ đề 4: Các phương pháp khảo sát, phân tích, đánh giá và viết báo cáo đánh giá ngoài
Nộp 3 bài tập theo nhóm
C
Người học thực hiện bài tập cuối khóa
15 ngày
Thực hiện sau khi kết thúc Mô-đun B 2 tuần
Bế mạc khóa học, trao chứng chỉ
1/2 ngày tập trung
4.3 Đánh giá kết quả học tập, tốt nghiệp và cấp chứng chỉ
Cách thức đánh giá các mô-đun:
a) Mô-đun A - Kiến thức chung về ĐBCL và KĐCL giáo dục
- Các bài tập được thiết kế cho từng chủ đề, đòi hỏi người học thể hiện được những hiểu biết của mình sau khi nghiên cứu từng chủ đề. Người học có trách nhiệm hoàn thành các bài tập và gửi cho giảng viên. Giảng viên chấm bài, gửi kết quả và thông tin phản hồi cho người học theo đúng kế hoạch của khóa học.
- Người học làm bài thi kết thúc Mô-đun A theo hình thức thi tập trung tại cơ sở đào tạo trước khi vào học Mô-đun B.
- Điều kiện để dự thi kết thúc Mô-đun A:
+  Hoàn thành đầy đủ các bài tự luận;
+  Có kết quả trung bình các bài tập  60/100 điểm.
- Điều kiện đánh giá mức “Đạt” của Mô-đun A: Kết quả thi đạt  60/100 điểm.
b) Mô-đun B - Kiểm định chất lượng GDĐH và TCCN
- Điều kiện được học: Kết quả Mô-đun A ở mức “Đạt”
- Yêu cầu: Người học thực hiện 3 bài tập theo nhóm gồm:
+  Bài tập 1: Phân tích báo cáo tự đánh giá;
+  Bài tập 2: Lập kế hoạch đánh giá ngoài;
+ Bài tập 3: Đóng vai đoàn đánh giá ngoài tiến hành khảo sát cơ sở giáo dục/ chương trình đào tạo.
- Điều kiện đánh giá mức “Đạt” của Mô-đun B:  
+  Dự học  80% số giờ lên lớp;
+  Hoàn thành đầy đủ cả 3 bài tập.
c) Mô-đun C – Bài thực hành cuối khóa
- Điều kiện được thực hiện: Kết quả Mô-đun B ở mức “Đạt”
- Yêu cầu: Viết báo cáo đánh giá ngoài một cơ sở giáo dục/chương trình đào tạo theo một số tiêu chuẩn, tiêu chí được phân công, có sự hướng dẫn của cơ sở đào tạo.
- Thời gian làm bài thực hành cuối khóa: Tối đa là 15 ngày.
- ĐHQGHN tổ chức chấm bài thực hành cuối khóa của học viên. Mỗi bài đảm bảo có ít nhất 2 người chấm (thang điểm 100.
- Điều kiện đánh giá mức “Đạt”: Điểm bài thực hành cuối khóa đạt  50/100điểm.
Bảo lưu điểm các mô-đun
- Những người không đạt mô-đun nào phải học lại mô-đun đó. Những người không đạt Mô-đun C được phép bảo lưu các kết quả đạt Mô-đun A và Mô-đun B trong vòng 01 năm kể từ ngày bắt đầu khoá đào tạo đã tham gia.
Điều kiện được cấp chứng chỉ:
-Đảm bảo mức “Đạt” ở cả 3 mô-đun;
- Kết quả đánh giá, điểm của Mô-đun A (Kiến thức chung), Mô-đun B (Kiểm định chất lượng GDĐH và TCCN) và Mô-đun C (Bài thực hành cuối khóa) được ghi vào bảng điểm, cấp kèm theo chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCL giáo dục.

 VNU Media - Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :