Tin tức
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Thu Hương
Tên đề tài: Xây dựng phương pháp sư phạm theo đường hướng hành động để giảng dạy tiếng Pháp du lịch cho sinh viên học tiếng Pháp của khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp – Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (18/05/2022)
Thông tin LATS của NCS Phạm Diệu Linh
Tên đề tài: Sử dụng bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh của người khuyết tật tại Hà Nội hiện nay (nghiên cứu trường hợp quận Thanh Xuân và huyện Đông Anh) (18/05/2022)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Tên đề tài: Nghiên cứu cộng đồng học tập phát triển chuyên môn của giảng viên tiếng Anh ở một số trường đại học kinh tế tại Việt Nam (06/05/2022)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hữu Hảo
Tên đề tài: Chính quyền cấp tỉnh trong cơ chế phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 1997 - 2017 (05/05/2022)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Bích
Tên đề tài: Chất điện ảnh trong tiểu thuyết của Vladimir Nabokov (05/05/2022)
Thông tin LATS của NCS Đặng Thị Phương
Tên đề tài: Quản lý họat động bồi dưỡng công chức theo tiếp cận năng lực: Nghiên cứu trường hợp ngành tài chính (04/05/2022)
Các chương trình đào tạo thạc sĩ tại Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN
 (26/04/2022)
Thông tin LATS của NCS Giang Kiên Trung
Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện địa chất địa phương tới rung động nền do động đất gây trên tuyến Tây Đông thành phố Hà Nội (15/04/2022)
Thông tin LATS của NCS Ngô Chí Tuấn
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số tổ hợp xác định tính dễ bị tổn thương do ngập lụt trên lưu vực sông Bến Hải – Thạch Hãn  (08/04/2022)
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Thu Thủy
Tên đề tài: Élaboration d’un programme de français selon la perspective actionnelle destiné aux étudiants de l’Académie de la Police populaire (Xây dựng chương trình tiếng Pháp theo đường hướng hành động dành cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân) (05/04/2022)
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Đỗ Tuấn Long
The transference from spatial to non-spatial meanings of “Over, Above, Under, Below” (Chuyển di từ nghĩa không gian sang nghĩa phi không gian của “Over, Above, Under, Below”) (05/04/2022)
Thông tin LATS của NCS Hồ Thu Thảo
Tên đề tài: Cơ quan Đối ngoại Châu Âu: Sự hình thành, tổ chức và hoạt động (2009-2019) (31/03/2022)
Thông tin LATS của NCS Lưu Văn Nam
Tên đề tài: Nghiên cứu đối chiếu thuật ngữ vũ khí Anh-Việt (31/03/2022)
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Thu Hiền
Tên đề tài: Chính sách công nghệ thân môi trường trong ngành y tế hướng tới phát triển bền vững (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai) (31/03/2022)
Thông tin LATS của NCS Phatcharaphong Phubetpeerawat
Tên đề tài: Hệ thống ngữ âm tiếng Việt của Việt kiều ở tỉnh Mukdahan, Thái Lan (31/03/2022)
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hồng
Tên đề tài: Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam (30/03/2022)
Thông tin LATS của NCS Phan Thị Yến
Tên đề tài: Đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học ở các trường đại học Việt Nam (21/03/2022)
Thông tin LATS của NCS Lê Phương Chung
Tên đề tài: Nghiên cứu vi sinh vật học của quá trình feammox và bước đầu ứng dụng để xử lý nước thải nhiễm amoni (18/03/2022)
Thông tin LATS của NCS Phongphet Sisavengsouk
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu lọc đa năng kết hợp với màng lọc để xử lý nước suối Tà Vải, Hà Giang làm nước cấp cho sinh hoạt (18/03/2022)
Thông tin LATS của NCS Đỗ Tuấn Long
Tên đề tài: Chuyển di từ nghĩa không gian sang nghĩa phi không gian của “Over, Above, Under, Below” (15/03/2022)
Trang :  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |