Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đinh Xuân Thành
Tên đề tài luận án: Tiến hóa trầm tích Pliocen - Đệ tứ vùng thềm lục địa từ Quảng Nam đến Bình Thuận.

1. Họ tên nghiên cứu sinh: ĐINH XUÂN THÀNH              
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 27/12/1974                                                           
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2259/SĐH ngày 07/12/2006
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không.
7. Tên đề tài luận án: Tiến hóa trầm tích Pliocen - Đệ tứ vùng thềm lục địa từ Quảng Nam đến Bình Thuận.
8. Chuyên ngành: Thạch học                                          
9. Mã số: 62 44 57 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Nghi; TS. Doãn Đình Lâm
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
Trên cơ sở tổng hợp, phân tích các mô hình địa tầng phân tập trên thế giới và phân tích đặc điểm trầm tích Pliocen - Đệ tứ vùng nghiên cứu, luận án đã lựa chọn mô hình địa tầng phân tập của Coe. A.L và nnk, 2003áp dụng nghiên cứu tiến hóa trầm tích Pliocen - Đệ tứ vùng thềm lục địa từ Quảng Nam đến Bình Thuận. Kết quả nghiên cứu cho thấy trầm tích Pliocen - Đệ tứ thềm lục địa từ Quảng Nam đến Bình Thuận tiến hóa theo 8 chu kỳ (N21, N22, N23, Q11, Q12a, Q12b: Q13a, Q13b-Q2) tương ứng 8 chu kỳ dao động mực nước biển tương đối. Trầm tích có kích thước hạt mịn dần từ dưới lên trong mỗi chu kỳ và có xu hướng giảm dần từ chu kỳ 4 đến chu kỳ 8. Trong Pliocen - Đệ tứ biên độ dao động theo chiều ngang của mực nước biển (biển thoái - biển tiến) có quy luật chung là dịch chuyển dần về phía biển. Thềm lục địa hiện tại được xây dựng chủ yếu bằng khối lượng trầm tích lục nguyên khổng lồ tướng châu thổ ngập nước hình thành trong các giai đoạn biển thoái do dao động mực biển trong Pliocen - Đệ tứ và nâng kiến tạo ở phần lục địa đến thềm trong, sụt lún ở thềm ngoài. Dao động mực nước biển từ khoảng 5.000 năm đến nay là những dao động biên độ nhỏ nằm trong xu thế hạ thấp mực nước biển trong chu kỳ lớn hơn. Sa khoáng trong trầm tích Pliocen - Đệ tứ chủ yếu tập trung ở phần trên các mặt bào mòn biển tiến và các đới đường bờ cổ 100-120m, 50 - 60m, 25 - 30m nước.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :