Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Đình Triển
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: HOÀNG ĐÌNH TRIỂN                                             
2.Giới tính:  Nam
3. Ngày sinh: 26-12-1979                                                       
4. Nơi sinh:  Quảng Bình
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2385/ SĐH ngày 01/11/2007 của Đại học Quốc gia Hà Nội     
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:    Không
7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử
8. Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán             
9. Mã số: : 62 44 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Quang Báu
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Thu được các biểu thức giải tích của hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong các dây lượng tử
- Chứng tỏ tác động của hiệu ứng giam cầm điện tử trong dây lượng tử lên sự hấp thụ phi tuyến song điện tử.
- Khẳng định sự hấp thụ phi tuyến sóng điện tử chịu sự ảnh hưởng của thế giam cầm điện tử cũng như hình dạng và kích thước của dây lượng tử.
- Thu được biểu thức giải tích của hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong dây lượng tử hình chữ nhật có tính đến sự giam cầm của phonon và chứng tỏ rằng sự giam cầm phonon có ảnh hưởng đáng kể đến sự hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong dây lượng tử.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của luận án có thể đóng góp một phần vào việc định hướng, cung cấp thông tin về tính hấp thụ phi tuyến sóng điện từ của dây lượng tử cho vật lý thực nghiệm trong việc nghiên cứu chế tạo vật liệu nano.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :