Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thanh Bình
Tên đề tài luận án: Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VŨ THANH BÌNH                               
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 19/5/1975                                                      
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
   5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:số 4157/QĐ-SĐH, ngày 15 tháng 7 năm 2008
    6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài luận án: Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay.
8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử
9. Mã số: 62 22 80 05
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Ngọc Anh; PGS.TS Dương Văn Thịnh
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng đội ngũ giảng viên LLCT trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta.
- Phân tích thực trạng chất lượng của đội ngũ giảng viên LLCT trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay; đánh giá ưu điểm, hạn chế của đội ngũ, phân tích và chỉ ra nguyên nhân hạn chế.
- Đề xuất một số quan điểm, giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các môn LLCT trong các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam thời gian tới.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :