Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cấu trúc cảnh quan phục vụ tổ chức không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Bình với sự trợ giúp của công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 07/07/1981                                                           
4. Nơi sinh: Ninh Bình
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  265/SĐHngày 05/11/2003 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên số 1188/SĐH ngày 01/10/2007 về việc gia hạn và bảo vệ luận án 12 tháng cho NCS (đến ngày 05/11/2008); số 2735/QĐ-SĐH-TN ngày 31/12/2009 về việc trả nghiên cứu sinh về địa phương hoặc cơ quan công tác.
7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cấu trúc cảnh quan phục vụ tổ chức không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Bình với sự trợ giúp của công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý.
8. Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường                     
9. Mã số: 62 85 15 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: HDC: GS.TS Trương Quang Hải; HDP: PGS.TS Phạm Văn Cự
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Thành lập bản đồ cảnh quan tỉnh Ninh Bình tỷ lệ 1/100.000 các năm 1992 và 2009;
- Phân tích và xây dựng bản đồ biến đổi cảnh quan tỉnh Ninh Bình tỷ lệ 1/100.000 giai đoạn 1992-2009;
- Đánh giá trắc lượng cấu trúc ngang của cảnh quan lãnh thổ Ninh Bình;
- Đưa ra hướng tiếp cận nghiên cứu cảnh quan quy mô lãnh thổ cấp tỉnh bằng việc ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý;
- Đưa ra luận cứ khoa học và bản đồ định hướng tổ chức không gian sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường theo hệ thống cấu trúc cảnh quan dựa vào phân tích không gian.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Kết quả nghiên cứu về tổ chức không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Bình của luận án có giá trị tham khảo, dùng làm cơ sở khoa học cho các công trình nghiên cứu về tổ chức lãnh thổ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và giúp các cấp quản lý địa phương triển khai kế hoạch phát triển các ngành kinh tế đi đôi với biện pháp sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :