Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Tố Uyên
Tên đề tài luận án: “Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam”.

>>> English

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN            

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:    22/03/1970                                                                

4. Nơi sinh: Hải Hưng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2392/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận án: “Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi  trường ở Việt Nam”.

8. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật.           

9. Mã số: 62 38 01 01                                                  

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TS Nguyễn Đăng Dung

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :