Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Lượt
Tên đề tài luận án: Động cơ giảng dạy của giảng viên đại học

1. Họ và tên  nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN LƯỢT

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/01/1980

4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 4152/QĐ-SĐH, ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản thay đổi tên đề tài tại quyết định số 1225a/QĐ-SĐH, ngày 9 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Động cơ giảng dạy của giảng viên đại học

8. Chuyên ngành: Tâm lý học xã hội

9. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Phạm Thành Nghị và PGS.TS Nguyễn Sinh Phúc

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :