Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Minh Tâm
Tên đề tài luận án: Logico-semantic Relationship in English and Vietnamese Clause Complexes (Mối quan hệ logic-ngữ nghĩa trong tổ hợp cú tiếng Anh và tiếng Việt)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ MINH TÂM     

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:15 / 09 / 1982                                             

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4153QĐ-SĐH, ngày15 tháng 07 năm 2008 của Giám Đốc Đại Học Quốc Gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận án: Logico-semantic Relationship in English and Vietnamese Clause Complexes (Mối quan hệ logic-ngữ nghĩa trong tổ hợp cú tiếng Anh và tiếng Việt)

8. Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh                                       

9. Mã số: 62 22 15 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Hoàng Văn Vân

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :