Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Quốc Văn
Tên đề tài Luận án: “Quốc hội Mỹ và Quốc hội Việt Nam – Những vấn đề tham chiếu”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quốc Văn       

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 26/07/1966                                                       

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 2291/SĐH ngày 08/12/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài Luận án tiến sĩ theo Quyết định số 392/QĐ-KL, ngày 08/12/2008 của Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài Luận án: “Quốc hội Mỹ và Quốc hội Việt Nam – Những vấn đề tham chiếu”

8. Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật      

9. Mã số: 62 38 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Đăng Dung

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :