Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Quang Tuấn
Tên đề tài luận án: “Cơ sở địa lí của việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN QUANG TUẤN                

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25/06/1977                                                                       

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2385/SĐH ngày 29 tháng 06 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Đổi tên đề tài theo Quyết định số 2337/QD-SDH-TN ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án:Cơ sở địa lí của việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

8. Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên                                                

9. Mã số:  62 44 70 01

10.Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trương Quang Hải; PGS.TS Phạm Quang Tuấn.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :