Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Mai Thanh
Tên đề tài luận án: “Công giáo với dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ MAI THANH   

2. Giới tính: N

3. Ngày sinh: ngày 03/02/1977                                       

4. Nơi sinh: Hòa Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2387/QĐ-SĐH ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Công giáo với dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)”.

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại     

9. Mã số: 62 22 54 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Quang Hưng

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :