Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đồng Thị Kim Thoa
Tên đề tài luận án: Cơ chế giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỒNG THỊ KIM THOA

2. Giới tính: Nữ.

3. Ngày sinh: 30/8/1975.

4. Nơi sinh: Thái Bình.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số số 2291/SĐH ngày 08/12/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản số 917/QĐ-KL ngày 30/12/2010 của Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc gia hạn thời gian học tập của nghiên cứu sinh.

7. Tên đề tài luận án: Cơ chế giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật Quốc tế.

9. Mã số: 62 38 60 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Bá Diến.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :