Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Anh Đào
Tên đề tài luận án: Quản lý đội ngũ giảng viên ở các trường đại học tư thục Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 08/10/1959                                               

4. Nơi sinh: Quảng Nam

5. Quyết định công nhận NCS: số 4156/QĐ-SĐH ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chỉnh sửa tên đề tài tại Quyết định số 890/QĐ-ĐT, ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Quản lý đội ngũ giảng viên ở các trường đại học tư thục Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                           

9. Mã số: 62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Đức Chính

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :