Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đoàn Thục Anh
Tên đề tài luận án: Đối chiếu thành ngữ so sánh có từ как trong tiếng Nga với thành ngữ so sánh chứa từ như trong tiếng Việt theo quan điểm ngôn ngữ - văn hoá học.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐOÀN THỤC ANH            

2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 12 tháng 12 năm 1976                               

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3739/QĐ-SĐH ngày 03 tháng 11 năm 2009

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:   không

7. Tên đề tài luận án: Đối chiếu thành ngữ so sánh có từ как trong tiếng Nga với thành ngữ so sánh chứa từ như trong tiếng Việt theo quan điểm ngôn ngữ - văn hoá học 

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Nga.   

9. Mã số: 62 22 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TSKH. Lê Đức Thụ

Xem thông tinchi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :