Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Văn Khánh
Tên đề tài luận án: “Phân tích thống kê dự báo và mô phỏng một số chuỗi thời gian”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM VĂN KHÁNH                           

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 18/11/1978                                                                      

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 5429/SĐH ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án:Phân tích thống kê dự báo và mô phỏng một số chuỗi thời gian”

8. Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học               

9. Mã số:  62 46 15 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TS Nguyễn Khắc Minh

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :