Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Quốc Thành
Tên đề tài luận án: Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM QUỐC THÀNH        
2.   Giới tính: Nam
3.  Ngày sinh: 02/9/1977
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2387/SĐH ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 597/QĐ-SĐH ngày 11/7/2012 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc bổ sung người hướng dẫn luận án tiến sĩ.
7. Tên đề tài luận án: Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam      
9. Mã số: 62 22 56 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trình Mưu, GS.TS. Phùng Hữu Phú

Xem thông tin chi tiết.


 

 VNU Media - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :