Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trịnh Thị Minh Hằng
Tên đề tài luận án: Ứng dụng phương pháp biến phân để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của các bài toán biên đối với phương trình và hệ phương trình elliptic không tuyến tính.

1.Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Minh Hằng             

2.Giới tính: Nữ

3.Ngày sinh: 24 tháng 4 năm 1979                                  

4. Nơi sinh: Hà Nội

5.Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 1691/QĐ-SĐH ngày 07/05/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

-Quyết định thay đổi tên đề tài: Số 679/QĐ-SĐH-TN ngày 01/6/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa  học Tự nhiên- ĐHQG HN.

- Quyết định gia hạn: Số 3754/QĐ-KHTN-CTSV ngày 08/10/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQG HN.

7. Tên đề tài luận án: Ứng dụng phương pháp biến phân để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của các bài toán biên đối với phương trình và hệ phương trình elliptic không tuyến tính.

8. Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân      

9. Mã số: 62460103

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Quốc Toàn

 Xem thông tin chi tiết.


 Ngọc Lợi - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :