Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Mạnh Tiến
Tên đề tài luận án: “Điều chế, nghiên cứu tính chất của TiO2 kích thước nanomet từ inmenit Hà Tĩnh và thăm dò khả năng ứng dụng”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Tiến                                         

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25 / 4 / 1965                                                                                    

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2259/SĐH  ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận án: Điều chế, nghiên cứu tính chất của TiO2 kích thước nanomet từ inmenit Hà Tĩnh và thăm dò khả năng ứng dụng

8. Chuyên ngành: Hóa vô cơ                                                                               

9. Mã số:  62 44 25 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Sỹ Lương, TS. Thân Văn Liên

Xem thông tin chi tiết.

 Ngọc Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :