Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thủy
. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính chất điện, từ của một số perovskite nhiệt điện

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THỦY                      

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/06/1980                                                           

4. Nơi sinh: Kon Tum

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 1691/QĐ-SĐH ngày 07/05/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính chất điện, từ của một số perovskite nhiệt điện

8. Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn                                               

9. Mã số: 62440104

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Lê Minh;  TS. Ngyễn Trọng Tĩnh

Xem thông tin chi tiết.

 Ngọc Toản - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :