Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS NGuyễn Xuân Hà
Tên đề tài luận án: Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Hà

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 09/12/1976

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2392/SĐH ngày 29/6/2007 của Gi¸m ®èc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Tên đề tài luận án: Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân

7. Chuyên ngành: Luật hình sự

8. Mã số: 62.38.01.04

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Quang Tiệp; PGS.TS Trần Văn Luyện

Xem thông tin chi tiết.


 

 Trần Hoài - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :