Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trương Công Hữu
Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo đảm bảo giao thông vận tải trên địa bàn từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh (1965 - 1975)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Công Hữu:        

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/10/1978                                              

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 4152/QĐ-SĐH, Ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài theo Quyết định số 1579/QĐ-SĐH, ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

7. Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo đảm bảo giao thông vận tải trên địa bàn từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh (1965 - 1975)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.                       

 9. Mã số: 62 22 56 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quang Hiển, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án phục dựng lại quá trình Đảng lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo giao thông vận tải trên địa bàn từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh trong thời gian 1965-1975.

- Tái hiện quá trình quân và dân các địa phương nơi đây thực hiện công tác đảm bảo giao thông vận tải dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Đưa ra một số nhận xét về lãnh đạo đảm bảo giao thông vận tải trên địa bàn từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh trong thời gian 1965-1975; rút ra một số kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo giao thông vận tải trong điều kiện có chiến tranh.

12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Luận án có thể dùng để tham khảo trong việc hoạch định chính sách bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng cho các các địa phương từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh và ku vực bắc Trung bộ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu về vị trí chiến lược của khu vực từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh trong việc phát triển kinh tế, quốc phòng.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Trương Công Hữu (2014) “Một số chiến dịch vận tải trên địa bàn Quân khu IV trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, Tạp chí Lịch sử quân sự (4), tr.24-28.

2.   Trương Công Hữu (2014) “Mặt trận giao thông vận tải ở Quân khu 4 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, Tạp chí Lịch sử Đảng (4), tr.78 - 81.

>>>> Xem bản thông tin bằng tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   |