Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đào Cư Phú
Tên đề tài luận án: Người kể truyện trong tiểu thuyết Việt Nam có yếu tố hậu hiện đại

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh:    Đào Cư Phú                

2.   Giới tính: Nam

3.   Ngày sinh: 26/12/1984                                              

4.   Nơi sinh: Hà Nội

5.  Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.  Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Điều chỉnh đề tài luận án: Quyết định số 359/QĐ-SĐH ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7.  Tên đề tài luận án: Người kể truyện trong tiểu thuyết Việt Nam có yếu tố hậu hiện đại

8.  Chuyên ngành: Lý luận văn học                                

9.  Mã số: 62 22 01 20

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS.TS Phạm Quang Long; Hướng dẫn 2: TS Nguyễn Văn Nam

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, luận án góp phần khẳng định tầm quan trọng của việc ứng dụng lí thuyết tự sự học vào việc tìm hiểu các hiện tượng trong tiểu thuyết Việt Nam có yếu tố hậu hiện đại.

Thứ hai, luận án cung cấp một cái nhìn hệ thống về người kể chuyện, một yếu tố quan trọng của tự sự học. Đây cũng là đóng góp cơ bản của luận án trong việc hệ thống các lí thuyết về người kể chuyện và khám phá vai trò của người kể chuyện trong tiểu thuyết Việt Nam có yếu tố hậu hiện đại.

Cuối cùng, luận án khẳng định vai trò của cá tính sáng tạo trong việc cách tân tiểu thuyết trên bình diện nghệ thuật trần thuật, qua đó nhận diện những thành tựu đa dạng của văn học Việt Nam có yếu tố hậu hiện đại.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

     - Biên soạn tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học và những người có cùng mối quan tâm.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu tổng thể về tiểu thuyết Việt Nam có yếu tố hậu hiện đại về cả các bình diện: nhân vật, kết cấu, cốt truyện, không gian, thời gian…

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

     - Đào Cư Phú (2015), “Tổ chức cốt truyện trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (6), tr.17 -19.

     - Đào Cư Phú (2015), “Không gian và thời gian trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương”, Tạp chí Dạy và học ngày nay, (7), tr.28- 30.

     - Đào Cư Phú (2015), “Nghệ thuật kết cấu trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương”, Tạp chí Dạy và học ngày nay (7), tr.48 - 50.

- Đào Cư Phú (2015), “Tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương trong sự vận động của tiểu thuyết đương đại Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 52 (113), tr.25 - 28.

     - Đào Cư Phú (2015), “Vén màn thi pháp “huyền thoại hóa” trong tiểu thuyết có yếu tố hậu hiện đại Việt Nam”, trang điện tử Tintuc.vn, http://tintuc.vn/sach/ven-man-thi-phap-huyen-thoai-hoa-trong-tieu-thuyet-hien-dai-64966.

     - Đào Cư Phú (2015), “Ảnh hưởng của trào lưu văn học hậu hiện đại thế giới đến hành trình sáng tác Nguyễn Bình Phương”, trang điện tử Vietbao.vn, http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Anh-huong-cua-trao-luu-van-hoc-hau-hien-dai-The-gioi-den-hanh-trinh-sang-tac-Nguyen-Binh-Phuong/2147588519/372/.

     - Đào Cư Phú (2016), Đa bội điểm nhìn trong tiểu thuyết hậu hiện đại”, trang báo điện tử Baotinnhanh.vn, http://baotinnhanh.vn/da-boi-diem-nhin-trong-tieu-thuyet-co-yeu-to-hau-hien-dai-410085.htm.

     - Đào Cư Phú (2016), “Những dấu hiệu hậu hiện đại về phương diện người kể trong tiểu thuyết đương đại Việt Nam”, Kỉ yếu Kí hiệu học - Từ lí thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học ngữ văn - Hội thảo khoa học Quốc gia, khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội tổ chức, NXB Giáo dục Việt Nam, tr.385 - 389.

     - Đào Cư Phú (2016), Tính chất pha tạp các sắc màu ngôn ngữ trong tiểu thuyết hậu hiện đại Việt Nam - một dạng thức của trò chơi ngôn ngữ”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (388), tr.68 - 71.

     - Đào Cư Phú (2016), “Phương thức kể chuyện trong tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà”, Tạp chí Văn nghệ Quân đội (855), tr.104 - 107.

>>>>> Thông tin LATS bang tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   |