Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lưu Văn Thiêm
Tên đề tài luận án: Chế tạo vật liệu và nghiên cứu tính chất của dây nano từ tính nền Co

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lưu Văn Thiêm

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 22-03-1980

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3205/QĐ-SĐH, ngày 08/11/2010 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài theo quyết định số 671/QĐ-ĐT, ngày 05/9/2012 của Trường Đại học Công nghệ.

7. Tên đề tài luận án: Chế tạo vật liệu và nghiên cứu tính chất của dây nano từ tính nền Co

8. Chuyên ngành: Vật liệu và linh kiện nano.    9. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Tuấn Tú

                                                      PGS. TS. Phạm Đức Thắng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã nghiên cứu và chế tạo được một số dây nano từ tính nền Co có cấu trúc tinh thể bằng phương pháp lắng đọng điện hóa với đường kính từ 100 - 600 nm và chiều dài từ 3,5 - 9 µm.

- Dây nano Co-Ni-P có lực kháng từ Hc tăng từ 105 đến 1940 Oe khi độ pH tăng từ 2,0 đến 5,5; Hc tăng tiếp đến 2300 Oe khi tăng từ trường lắng đọng đến 2010 Oe. Các dây nano nhiều đoạn Co/Au và Co-Ni-P/Au có Hc lần lượt là khoảng 170 Oe và 1320 Oe.

- Hằng số dị hướng từ hiệu dụng phụ thuộc vào chiều dài của đoạn dây từ tính Co, tăng từ 0,84 kJ/m3 đến 25,5 kJ/m3 khi chiều dài đoạn từ tính Co tăng từ 750 nm đến 3500 nm.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

[1]. Luu Van Thiem, Le Tuan Tu  and CheolGi Kim. (2012), “Fabrication and magnetic property of CoPtP nanowire arrays electrodeposited in polycarbonate template”, Journal of Science and Technology,50 (3E), pp. 1422-1426.

[2]. Luu Van Thiem, Le Tuan Tu. (2012), “Fabrication of Co nanowire arrays in polycarbonate template”, VNU Journal of Science, Mathematics – Physics, 28 (1S), pp.171-175.

[3]. Le Tuan Tu, Luu Van Thiem, Pham Duc Thang , Do Thi Kim Anh. (2012), “Ordered arrays of CoNiP magnetic nanowires”, VNU Journal of Science, Mathematics – Physics, 28 (1S), pp.176-180.

[4]. Luu Van Thiem , Le Tuan Tu. (2014), “Dependence of magnetic properties on diameter of CoNiP nanowires”, Proceedings of the International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, (ISBN: 978-604-911-946-0), pp.289 - 293.

[5]. Luu Van Thiem, Le Tuan Tu, Pham Duc Thang (2014), “Influences of pH values on magnetic CoNiP nanowires fabrication”,  VNU Journal of Science, Mathermatics-Physics 30 (2), pp.54-58.

[6]. Le Tuan Tu, Luu Van Thiem, Pham Duc Thang. (2014), “Influence of magnetic field on magnetic properties of electrodeposited Co-Ni-P nanowires”, Communication in Physics, 24 (3S1), pp.90-94.

[7]. Luu Van Thiem, Le Tuan Tu, Pham Duc Thang. (2014), “Influence of bath composition on the electrodeposited Co-Ni-P nanowires”, Communication in Physics, 24 (3S1), pp.103-107.

[8]. Luu Van Thiem, Le Tuan Tu. (2014), “Fabrication and characterization of single segment CoNiP and multisegment CoNiP/Au nanowires”, Communication in Physics, 24 (3), pp.283-288.

[9]. Luu Van Thiem, Le Tuan Tu, Manh Huong Phan. (2015), “Magnetization Reversal and Magnetic Anisotropy in Ordered CoNiP Nanowire Arrays: Effects of Wire Diameter”, Sensors, 15, pp.5687-5696.

[10]. Luu Van Thiem, Pham Duc Thang, Dang Duc Dung, Le Tuan Tu and CheolGi Kim. (2015), “Magnetic behaviors of arrays of Co-Ni-P nanorod: Effects of applied magnetic field”, Materials Transactions, Vol 56 (9), pp.1327-1330.

[11]. Luu Van Thiem, Le Tuan Tu (2015), “Magnetic anisotropy in Co and Co/Au multisegment nanowires”, VNU Journal of Science, Mathermatics-Physics 31 (1S), pp.52-59.

 

 Tạ Hạnh - VNU - UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   |