Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Anh Thư
Tên đề tài luận án: Đánh giá về phong cách giáo dục của cha mẹ và tự đánh giá của học sinh trung học cơ sở.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Anh Thư          

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/06/1983                                                    

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận NCS số: 2798/2012/QĐ-SĐH, do Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội kí ngày 28 tháng 12 năm 2012.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Gia hạn thời gian học tập (12 tháng) theo quyết định số 113/QĐ-XHNV do Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội kí ngày 15 tháng 01 năm 2016.

7. Tên đề tài luận án: Đánh giá về phong cách giáo dục của cha mẹ và tự đánh giá của học sinh trung học cơ sở.

8. Chuyên ngành: Tâm lý học                                       

9. Mã số: 62 31 04 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: GS.TS. Trần Thị Minh Đức

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Trần Thu Hương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án bổ sung thêm vào hệ thống nghiên cứu lý luận về PCGD của cha mẹ và tự đánh giá. Làm rõ ảnh hưởng PCGD của cha mẹ đến tự đánh giá của học sinh THCS. Chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá bản thân của học sinh.

Kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy: đánh giá về PCGD của cha mẹ có mối tương quan với tự đánh bản thân của học sinh. Cụ thể, học sinh đánh giá cha mẹ có PCGD dân chủ và tự do/ dễ dãi có mối tương quan thuận với tự đánh giá của các em trên lĩnh vực cảm xúc, tương lai và gia đình. Học sinh đánh giá cha mẹ có PCGD độc đoán có mối tương quan nghịch với tự đánh giá của các em trên các lĩnh vực này.

Học sinh đánh giá cha mẹ có PCGD dân chủ và PCGD độc đoán có tác động nhiều nhất đến tự đánh giá gia đình của trẻ và học sinh đánh giá cha mẹ có PCGD tự do có tác động nhiều nhất cho tự đánh giá tương lai của các em.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra, trong các PCGD kết hợp thì học sinh quan niệm rằng PCGD dân chủ kết hợp với PCGD độc đoán của cha mẹ có tác động đến tự đánh giá cái tôi gia đình của các em. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy PCGD của cha mẹ kết hợp với sự quan tâm đến đời sống tình cảm của các con là yếu tố làm tăng lên tự đánh giá bản thân của học sinh.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến PCGD của cha mẹ bao gồm những yếu tố liên quan đến đặc điểm của trẻ: trẻ hướng ngoại, trẻ là con cả đánh giá cha mẹ có PCGD độc đoán hơn trẻ hướng nội, trẻ là con thứ. Tự đánh giá bản thân của học sinh chịu ảnh hưởng của các yếu tố như giới tính, kiểu người hướng nội – hướng ngoại, trường học và lớp học.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án là một trong những nguồn tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy môn Tâm lý học gia đình, Tham vấn cho trẻ em và thanh thiếu niên, Tham vấn gia đình, Tham vấn học đường và ứng dụng trong thực tiễn liên quan đến trợ giúp tâm lý cho học sinh và phụ huynh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đề tài cũng gợi mở một số vấn đề cần được tiếp tục mở rộng trong các nghiên cứu tiếp theo như: Nghiên cứu trên cha mẹ nhằm so sánh đánh giá của cha mẹ và con về cùng vấn đề PCGD và tự đánh giá có sự khác biệt như thế nào. Nghiên cứu thiết kế thang đo có thể đo được cụ thể PCGD kết hợp của cha mẹ.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.   Nguyễn Thị Anh Thư (2016), “Phong cách giáo dục của cha mẹ dưới góc nhìn của học sinh trung học cơ sở”, Tạp chí Tâm lý học xã hội (4), tr. 107 – 115.

2.   Nguyễn Thị Anh Thư (2016), “Phong cách giáo dục độc đoán của cha mẹ và tự đánh giá gia đình dưới góc nhìn của học sinh trung học cơ sở”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Sang chấn Tâm lý và các hoạt động trợ giúp”, Khoa Tâm lý học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 91 – 99.

3.   Nguyễn Thị Anh Thư (2016), “Tự đánh giá cảm xúc của học sinh trung học cơ sở”, Tạp chí Tâm lý học (11), tr. 89 - 98.

 

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   |