Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Văn Tăng
Chuyên ngành: Vật lý vô tuyến và điện tử

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Phạm Văn Tăng             

2.Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:     10/12/1969                                                      

4. Nơi sinh:  Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4761/ QĐ-KHTN-CTSV ngày 29 /12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

- Quyết định số 1034/QĐ-SĐH ngày 09/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc bổ sung cán bộ hướng dẫn.

- Quyết định số 255/QĐ-ĐHKHTN ngày 02/02/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc gia hạn 12 tháng lần 1.

- Quyết định số 743/QĐ-ĐHKHTN ngày 31/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc gia hạn 12 tháng lần 2.

7. Tên đề tài luận án: Thiết kế và xây dựng hệ thống dẫn đường tích hợp INS/GPS dùng cho các vật thể chuyển động.

8. Chuyên ngành: Vật lý vô tuyến và điện tử                  

9. Mã số: 62440105

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS Chử Đức Trình

                                                            Hướng dẫn phụ:    PGS.TS Trần Đức Tân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Phân tích và đặc trưng hóa sai số của các cảm biến MEMS sử dụng trong hệ thống dẫn đường INS. Việc đặc trưng hóa sai số cảm biến đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng hệ dẫn đường tích hợp INS/GPS cho vật thể chuyển động.

-  Thiết kế và xây dựng thành công hệ thống dẫn đường tích hợp INS/GPS sử dụng các cấu trúc lọc Kalman linh hoạt, phù hợp trong cả điều kiện tín hiệu GPS không ổn định hoặc bị gián đoạn.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Hệ thống dẫn đường tích hợp xây dựng đã đáp ứng được những yêu cầu của một hệ thống dẫn đường cho các phương tiện chuyển động trên mặt đất.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu phát triển các thuật toán lọc thông minh nhằm nâng cao hơn nữa độ chính xác của hệ thống tích hợp.

- Nghiên cứu bổ sung thêm các cảm biến và các thuật toán tích hợp nhằm ổn định hệ thống dẫn đường trong trường hợp tín hiệu GPS bị gián đoạn trong thời gian tương đối dài.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]. Thang N.V., Tang P.V., Ninh V.V., Trinh, C.D., Tan T.D. (2012), “Application of Extended and Linear Kalman Filters for an Integrated Navigation System”, Proceedings of the International Conference on Communications and Electronics (ICCE’12),  pp. 574-577.

[2]. Tang Pham Van, Thang Nguyen Van, Duc Anh Nguyen, Trinh Chu Duc, Tran Duc-Tan (2015), “15-state Extended Kalman Filter Design for INS/GPS Navigation System”, Journal of Automation and Control Engineering, 3(2), pp. 109-114.

[3]. Van-Tang Pham, Dinh-Chinh Nguyen, Quang-Huy Tran, Duc-Trinh Chu and Duc-Tan Tran (2015), “Thermal Stability of Magnetic Compass Sensor for High Accuracy Positioning Applications”, Sensors & Transducers Journal, 195 (12), pp. 1-8.

[4]. Pham Van Tang, Tran Duc Tan, Chu Duc Trinh (2016), “Characterizing Stochastic Errors of MEMS – Based Inertial Sensors”, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, 32(2), pp. 34-42.

[5]. Pham Van Tang, Tran Duc Nghia, Nguyen Tien Anh (2016), “INS/GPS Integration System based on Beagle board”, The 2016 National Conference on Electronics, Communications and Information Technology (REV-2016), pp. 4.32-4.35.                                                

 

 Vũ Quang - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   |