Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng Thị Lệ Thu
Tên đề tài luận án: Người chưa thành niên vi phạm pháp luật: Tiếp cận cấu trúc xã hội (Nghiên cứu trường hợp trường giáo dưỡng số 02- Bộ Công an).

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Thị Lệ Thu 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/07/1982                                                          

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có.

7. Tên đề tài luận án: Người chưa thành niên vi phạm pháp luật: Tiếp cận cấu trúc xã hội (Nghiên cứu trường hợp trường giáo dưỡng số 02- Bộ Công an).

8. Chuyên ngành: Xã hội học                           

9. Mã số: 62310301

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hoàng Bá Thịnh

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

(1)  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

(2) Cấu trúc xã hội của người chưa thành niên vi phạm pháp luật thời gian gần đây, gồm cấu trúc về nhân thân người chưa thành niên vi phạm pháp luật, cấu trúc về loại hình, mức độ vi phạm pháp luật của người chưa thành niên.

(3) Lý giải nguyên nhân vi phạm pháp luật của người chưa thành niên, gồm các nguyên nhân khách quan (môi trường nhà trường, môi trường gia đình, môi trường xã hội) và các nguyên nhân chủ quan (sự thiếu hiểu biết pháp luật, thói quen xấu của người chưa thành niên vi phạm pháp luật).

(4) Đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật ở người chưa thành niên trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể,… có thể tham khảo để bổ sung và hoàn thiện chính sách xã hội của địa phương góp phần phòng ngừa tình trạng vi phạm pháp luật ở người chưa thành niên.

- Làm tài liệu tham khảo và giảng dạy xã hội học tội phạm, xã hội học pháp luật, xã hội học thanh niên, xã hội học gia đình,...

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   |