Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Văn Ngọc
Tên đề tài luận án: nghiên cứu lý thuyết về hiệu ứng quang kích thích của sóng điện từ cao tần trong hệ bán dẫn một chiều

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Văn Ngọc             

2.Giới tính: nam

3. Ngày sinh:     15/07/1984                                                       

4. Nơi sinh: phú thọ

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4761/QĐ-KHTN-CTSV ngày 29/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: nghiên cứu lý thuyết về hiệu ứng quang kích thích của sóng điện từ cao tần trong hệ bán dẫn một chiều

8. Chuyên ngành:  Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

9. Mã số: 62.44.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           PGS. TS. Nguyễn Vũ Nhân; TS. Đinh Quốc Vương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Thiết lập phương trình động lượng tử cho điện tử - phonon trong bán dẫn một chiều.

- Nghiên cứu lý thuyết về hiệu ứng quang kích thích của sóng điện từ cao tần trong ba loại dây lượng tử: Dây lượng tử hình chữ nhật với thế cao vô hạn, dây lượng tử hình trụ với thế cao vô hạn và dây lượng tử hình trụ với thế parabol.

- Các kết quả được tính toán số và vẽ cho dây lượng tử GaAs/GaAsAl.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của Vật lý nanô, các thông tin này có thể được xem là cơ sở cho công nghệ chế tạo các linh kiện bằng vật liệu nanô hiện nay.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Các hiệu ứng động trong bán dẫn thấp chiều

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Hoang Van Ngoc, Nguyen Vu Nhan, and Nguyen Quang Bau, (2014) “ Photostimulated quantum effects in quanum wire with parabolic potential”, Progress in electromagnetics research symposium proceedings, Guangzhou, China, pp. 1945-1948. (ISSN 1559-9450)

[2] Hoang Van Ngoc, Nguyen Thu Huong, Nguyen Quang Bau, (2016) “The photon – drag effect in cylindrical quantum wire with a parabolic potential”, International Journal of Physical and Mathematical Sciences - World Academy of Science, Engineering and Technology, 10 (12), pp 542-545. (ISSN 1307-6892), (ISI/SCOPUS).

[3] Hoang Van Ngoc, Nguyen Vu Nhan, Nguyen Quang Bau, (2017) “The light – effect in cylindrical quantum wire with an infinite potential for the case of electrons - optical phonon scattering ”, International Journal of Physical and Mathematical Sciences - World Academy of Science, Engineering and Technology, 11 (8), pp 349-352. (ISSN 1307-6892), (ISI/SCOPUS).

[4] Hoang Van Ngoc, Nguyen Vu Nhan, Dinh Quoc Vương (2017) “The photon – drag effect in retangular quantum wire with an infinite potential”, VNU Journal of Science, Mathematics – Physics, 33 (No.1), pp 53-59. (ISSN 0866-8612).

[5] Nguyen Vu Nhan, Hoang Dinh Trien, and Hoang Van Ngoc (2017) “The photostimulated quantum effect in rectangular quantum wire with an infinite potential for the case of electron – acoustic phonon scattering”, Xác nhận đăng tại tạp chí khoa học-số 15/2017, Đại học Thủ đô Hà Nội.

[6] Hoang Van Ngoc, Nguyen Vu Nhan, Dinh Quoc Vuong (2017) “The photon – drag effect in cylindrical quantum wire with an infinite potential for the case of electrons – acoustic phonon scattering”, Xác nhận đăng tại tạp trí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, số tháng 12/2017 (ISSN 0866-8612).

 Tân Lê - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   |