Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Minh Hải
Tên đề tài luận án: Xây dựng, phát triển thương hiệu kênh truyền hình ở Việt Nam hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Hải              

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 06/01/1978                                                           

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3676/QĐ-SĐH, ngày 28 tháng 10     năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 503a /QĐ-SĐH ngày 5/5/2011 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ; Quyết định gia hạn thời gian học tập số 690/ QĐ- XHNV ngày 9/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Xây dựng, phát triển thương hiệu kênh truyền hình ở Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: Báo chí                           

9. Mã số: 62 32 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Dũng

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

- Luận án đề xuất khung lý luận về xây dựng, phát triển thương hiệu kênh truyền ở Việt Nam. Đặc biệt, luận án đã làm rõ các nội dung, phương thức cụ thể của hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu kênh truyền hình.

- Khảo sát thực tiễn xây dựng, phát triển thương hiệu kênh truyền hình (nghiên cứu trường hợp VTV1, THVL1), phân tích những thành công và hạn chế của hoạt động này ở hai kênh, từ đó rút ra những đánh giá khái quát về thực trạng xây dựng, phát triển thương hiệu kênh truyền hình ở Việt Nam;

- Đề xuất một số giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả xây dựng, phát triển thương hiệu kênh truyền hình ở Việt Nam nói chung, kênh VTV1, THVL1 nói riêng.

- Đề xuất mô hình xây dựng, phát triển thương hiệu kênh truyền hình phù hợp với bối cảnh truyền thông ở Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể là nguồn tư liệu có giá trị tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo báo chí, truyền thông; Đặc biệt, những kết quả của luận án của thể giúp các nhà lãnh đạo, quản lý Nhà nước về báo chí, truyền thông và lãnh đạo đài, kênh truyền hình có cơ sở để xây dựng các chính sách, chiến lược thương hiệu và triển khai thực hiện việc xây dựng, phát triển thương hiệu kênh truyền hình đạt hiệu quả, thu hút được đông đảo công chúng, thức hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, tăng lợi thế cạnh tranh trong môi trường truyền thông ngày một biến đổi như hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Xây dựng thương hiệu cho đài truyền hình; xây dựng thương hiệu cho các kênh truyền hình chuyên biệt.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

- Nguyễn Minh Hải (2009), “Vài nét về xây dựng thương hiệu”, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông (6), tr. 82-84.

- Nguyễn Minh Hải (2016), “Các yếu tố cấu thành thương hiệu kênh truyền hình”, Tạp chí Người làm báo (394), tr. 49-51.

- Nguyễn Minh Hải (2017), “Để xây dựng thương hiệu kênh truyền hình hiệu quả”, Tạp chí Người làm báo (401), tr. 52-54

- Nguyễn Minh Hải (2018), “Xây dựng, phát triển thương hiệu kênh truyền hình”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (1), tr.179-183.

-  Nguyễn Minh Hải (2018), "Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng thương hiệu kênh truyền hình", Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông (3), tr.72-76.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   |