Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Tuấn Anh
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tác động của các nhân tố tài chính và phi tài chính tới việc lựa chọn mua nhà ở giá thấp và trung bình.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Anh        

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25/08/1983                                                           

4. Nơi sinh: Đà Nẵng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3417/QĐ-ĐHKT ngày 31/07/2015

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tác động của các nhân tố tài chính và phi tài chính tới việc lựa chọn mua nhà ở giá thấp và trung bình.

8. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng            

9. Mã số: 9 34 02 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn; TS. Đinh Xuân Cường

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, về mặt lý thuyết, luận án góp phần trong việc hệ thống hóa các nhóm nhân tố tài chính và phi tài chính tác động tới quyết định mua nhà ở và sự hài lòng nhà ở. Đây là cơ sở quan trọng giúp các nhà nghiên cứu, nhà đầu tư, ngân hàng có được hệ thống các nhân tố để thực hiện các nghiên cứu hay đánh giá liên quan tới quyết định lựa chọn nhà ở và sự hài lòng nhà ở. Thêm vào đó, luận án đã làm rõ được khái niệm NOXH (Nhà ở xã hội) và NOTMTBT (Nhà ở Thương mại trung bình thấp).

Thứ hai, Nghiên cứu đã phân tích và so sánh tác động của các nhóm nhân tố tài chính và phi tài chính tới quyết định lựa chọn và hài lòng nhà ở đối với khách hàng mua NOXH và NOTMTBT. Cụ thể, đối với các nhóm nhân tố tác động tới quyết định lựa chọn nhà ở, nghiên cứu đã chỉ ra rằng vấn đề tài chính và vị trí của tòa chung cư có vai trò đặc biệt quan trọng trong quyết định lựa chọn căn hộ và các hộ gia đình mua NOXH đánh giá quan trọng của vấn đề tài chính cao hơn, nhưng đánh giá ảnh hưởng của vị trí thấp hơn so với nhóm mua nhà ở TMTBT. Trong nhóm các nhân tố tài chính, kết quả kiểm định cho thấy các hộ mua NOXH đánh giá về tầm quan trọng của mức giá cao hơn nhóm mua nhà ở TMTBT. Điều kiện thanh toán và mức phí dịch vụ chung cư cũng được đánh giá khá quan trọng, và quan trọng hơn hai vấn đề về khả năng vay và lãi suất vay.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, trong khi biến số giáo dục có ảnh hưởng đáng kể tới việc vay vốn mua nhà thì biến số nghề nghiệp, tuổi, quy mô hộ và thu nhập không có quan hệ với khả năng vay vốn mua nhà. Điều này là phù hợp với thực tế bởi các quy định và điều kiện cho vay là khá rõ ràng.

Đối với vấn đề hài lòng nhà ở, kết quả phân tích cho thấy mức độ hài lòng của người mua nhà cao nhất ở TP HCM, sau đó là Hà Nội và Đà Nẵng. Bên cạnh đó, những hộ vay hỗ trợ mua nhà có mức hài lòng với nhà ở cao hơn so với các hộ không vay mua nhà và những hộ ở NOXH có mức độ hài lòng nhà ở thấp hơn so với nhóm nhà ở TMTBT.

Cuối cùng, nghiên cứu xem xét một số nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá nhà. Vận dụng mô hình hiệu chỉnh sai số đối với dữ liệu mảng theo quý của hai thành phố lớn nhất Việt Nam (Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh) trong giai đoạn nghiên cứu từ 2012 đến 2016, nghiên cứu chỉ ra rằng, giá nhà hiện tại bị ảnh hưởng bởi giá nhà của các thời kỳ trước đó, sự tăng trưởng của GDP và chi tiêu chính phủ.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu giúp xác định được tác động của nhóm nhân tố tài chính và phi tài chính đến việc lựa chọn và sự hài lòng nhà ở giá thấp và trung bình tại các thành phố lớn của Việt Nam;

Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ cung cấp những bằng chứng thực nghiệm đầu tiên cho các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, hộ gia đình và nhà quản lý xác định ra được những nhân tố ưu tiên để từ đó có thể cải thiện sự hài lòng của khách hàng và đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản;

 Đưa ra một số hàm ý cho ngân hàng, nhà làm chính sách và doanh nghiệp đầu tư bất động sản.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

(i) Để đánh giá được hành vi có hay không mua nhà thì đòi hỏi nghiên cứu phải có nhóm mẫu gồm những người đã mua và không mua được nhà. Tuy nhiên, luận án giới hạn nghiên cứu các nhân tố tài chính và phi tài chính ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn NOXH và NOTMTBT với nhóm đối tượng là những người đã mua được nhà ở. Do đó, để có các phân tích sâu hơn về các nhân tố tác động tới quyết định lựa chọn nhà ở, các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng nghiên cứu bằng cách thu thập thông tin của nhóm mẫu không chỉ gồm những người mua được nhà mà còn cả những người không mua được nhà.

(ii) Nghiên cứu giới hạn tập trung xem xét tác động của các nhân tố tài chính tới việc lựa chọn mua nhà ở dưới góc độ hành vi của các hộ gia đình. Các yếu tố vĩ mô khác như chi tiêu chính phủ, tổng sản phẩm trong nước, nghiên cứu chỉ dừng lại chủ yếu để cung cấp bối cảnh và nền tảng cho nghiên cứu. Các nghiên cứu tiếp theo có thể được mở rộng bằng việc bổ sung các tác động của các yếu tố vĩ mô tới quyết định lựa chọn và sự hài lòng nhà ở của người dân.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Tuấn Anh, Trần Quang Tuyến, Vũ Văn Hưởng và Lưu Quốc Đạt, 2017. Housing satisfaction and its correlates: a quantitative study among residents living in their own affordable apartments in urban Hanoi, Vietnam - International Juornal of urban Sustainable Development - 10/2017, 79-91 pages (Tạp chí thuộc danh mục Scopus).

2. Nguyễn Tuấn Anh, 2018. Tổng quan về các nhân tố tài chính và phi tài chính ảnh hưởng tới việc lựa chọn mua nhà ở. Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Số cuối tháng 05/2018, trang 10 - 12.

3. Nguyễn Tuấn Anh, 2018. Đánh giá vai trò của các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn mua nhà ở tại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 252(II), trang 2-10, Tháng 06/2018.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   |